Home 신앙이야기 복지이야기 사는이야기 여행이야기 사진이야기
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
└-> 어느 사회복지사의 일기 생일도일기 학교생활ㅣ사회복지정보원 복지사이트

생일도 일기 Birthdayisland Story - 한글파일 다운받기 -
사람도 자연도 아름다운 섬, 생일도
스승께서는 날마다 정진(一新又日薪)하여 도전하고 개척하는 복지인의 삶을 가르치셨습니다.

아이디
비밀번호
로그인   취소

Copyright 1999-2023 Zeroboard / skin by ChanBi